Kalcovská Eva

Pomáhací pohádky 2 - Eva Kalcovská

Pomáhací pohádky 2 - Eva Kalcovská shop >>

S radosti´ a u´ctou ke vsˇem svy´m cˇtena´rˇu°m va´s vi´ta´m u pokracˇova´ni´ „Poma´haci´ch poha´dek”. Cˇeka´ na va´s osm poha´dkovy´ch prˇi´beˇhu° polozˇeny´ch do obdobne´ poma´haci´ mu´zy, naucˇne´ho ducha a pestry´ch postavicˇek v rozmanity´ch prˇi´hoda´ch s te´meˇrˇ zˇivy´mi ilustracemi jdouci´mi ruku v ruce s psany´m slovem.Moudra a ponaucˇeni´ ukryta´ v poha´dka´ch poveˇtsˇinou projdou popisem spolu s hlavni´m hrdinou, pote´ spole.. Zistiť viac >>
Kalcovská Eva     Kalibr     Kalina Ales s.r.o.     KALLIGRAM, spol.s.r.o.     Kanopa     KAP-CO Pavel Kapusta     KAPLICKY CENTRE     Karlíková Michaela     Karmášek Jaroslav     Karmelitánské nakladatelství s.r.o.     Kartografie Praha     Kašpar Ladislav     2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt