MIKULA,s.r.o.

MIKULA,s.r.o.

Latinsko - slovenský slovník

Latinsko - slovenský slovník shop >>

Ide o nové nezmenené vydanie slovníka, ktorý má približne 30 000 základných hesiel klasickej latinčiny, ale aj výrazy stredovekej a novovekej latinčiny, či základné odborné termíny z botaniky, chémie, medicíny, farmácie, zoológie a práva. Slovník obsahuje aj veľké množstvo vlastných mien, zemepisné názvy týkajúce sa antických reálií i výrazy z mytológie. Je vítanou pomôckou pre študentov gymnázií, vysokých škôl, historikov, prekladateľov a pod. V slovn.. Zistiť viac >>Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová shop >>

Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možno.. Zistiť viac >>Nemecko-slovenský stavebný slovník - Marta Juríková

Nemecko-slovenský stavebný slovník - Marta Juríková shop >>

Zahŕňa všetky oblasti stavebníctva a architektúry - cestné inžinierstvo, dopravné stavby, geodézia, geológia, geotechnika, hydrológia, hydrotechnika, konštrukcie pozemných stavieb, poľnohospodárske stavby, skúšobníctvo, stavebné materiály, stavebné stroje, stavebná mechanika, technické zariadenie budov, urbanizmus, železničné staviteľstvo a železničná doprava. Heslár reflektuje aj pomerne rozsiahlu slovnú zásobu z príbuzných odborov, s ktorými odborné texty p.. Zistiť viac >>Španielsko-slovenský slovník - Ladislav Trup, Eva Tallová

Španielsko-slovenský slovník - Ladislav Trup, Eva Tallová shop >>

Publikácia je určená predovšetkým študentom španielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina... Zistiť viac >>Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi shop >>

Ide o slovník tvarov viac ako 13 000 podstatných mien v slovenčine vrátane frekventovaných vlastných mien prehľadne zachytáva spôsob ich skloňovania. Ide o unikátne dielo, ktoré vzniklo výskumom reálneho používania slov v textoch Slovenského národného korpusu. Všetky fungujúce tvary sú doložené krátkym kontextom s uvedením zdroja. Slovník je určený slovakistom, slavistom, učiteľom, žiakom, študentom a všetkým záujemcom o poznanie morfológie podstatných mie.. Zistiť viac >>Veľký nemecko - slovenský a slovensko - nemecký slovník

Veľký nemecko - slovenský a slovensko - nemecký slovník shop >>

Slovník je vítanou jazykovou pomôckou pri prekladoch z modernej nemčiny. Zostavený je podľa najnovšej nemeckej gramatiky. Je to rozsiahly slovník, ktorý obsahuje asi 60 000 základných hesiel a viac ako 200 000 významov, slovných spojení a fráz zo spoločenského života a mnohých vedných odborov. Je určený širokej verejnosti, študentom nemeckého jazyka, prekladateľom a tlmočníkom. Slovník je obohatený o zhrnutie nemeckej gramatiky, spolu so slovníkom najčastejšie po.. Zistiť viac >>Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník shop >>

Nový slovník s výslovnosťou 40000 základných francúzskych hesiel,dvojfarebná tlač 1176 strán... Zistiť viac >>Veľký nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - Táňa Balcová

Veľký nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - Táňa Balcová shop >>

Slovník je vítanou pomôckou pri prekladoch z modernej nemčiny. Zostavený podľa najnovšej gramatiky. Na konci slovníka sa nachádza obrazová príloha. Je to rozsiahly slovník, ktorý obsahuje ai 55 000 základných hesiel a 150 000 významov, slovných spojení a fráz zo spoločenského života a mnohých vedných odborov... Zistiť viac >>Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných - Martina Šipošová, Edina Borovská

Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných - Martina Šipošová, Edina Borovská shop >>

Nový moderný typ učebnice angličtiny, ktorá je určená všetkým, ktorí už došli do kontaktu s angličtinou v školách, na kurzoch či formou samoštúdia. Štruktúra učebnice je úplne odlišná od bežných učebníc pre samoukov v tom, že dejová línia je postavená na životných príbehoch jednotlivých postáv, ktoré v knihe vystupujú. 30 lekcií plnofarebného textu zabezpečuje rozsah A1.1 až B1.2. Kniha je doplnená nahrávkami na audio CD vo formáte MP3, ktoré na.. Zistiť viac >>Slovíčkárna - Cat Riston + CDmp3 - Ján Cibulka

Slovíčkárna - Cat Riston + CDmp3 - Ján Cibulka shop >>

Příběh Cat Riston je ideální pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí rychle a zábavně zlepšit v angličtině. Příběh se skládá z jednoduché slovní zásoby o rozsahu 700 slov. Třetinu z nich již znáte z naší učebnice Slovíčkárna. Pokud jste ji ještě nezkusili, doporučujeme ji jako dobrovolný doplněk k tomuto příběhu. Podobně jako učebnice Slovíčkárna, i příběh Cat Riston je založen na světové metodě zvané Spaced Repetition – vo.. Zistiť viac >>Slovíčkárna - 500 nejdůležitějších anglických slovíček super-rychle + CD - Ján Cibulka

Slovíčkárna - 500 nejdůležitějších anglických slovíček super-rychle + CD - Ján Cibulka shop >>

Znáte ten pocit, jako byste byli v začarovaném kruhu? Snažíte se začít s angličtinou a zdokonalit se v ní – a ono to jde tak pomalu a těžce! Přiznejte se! Stálo vás to tolik námahy, ale když přijde na konverzaci se zahraničními přáteli, neumíte najít ta správná slova? Zaseknete se uprostřed věty a celá vaše snaha se ocitne ve slepé uličce? Nebojte se, nejste sami! Držíte knihu, která využívá nejnovější vědecké poznatky, aby vás naučila nejdůležit.. Zistiť viac >>Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník - Roman Sehnalová Zlata, Sehnal

Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník - Roman Sehnalová Zlata, Sehnal shop >>

Predkladaný slovník je určený ako pomôcka pri štúdiu všetkým aktívnym používatľom talianskeho jazyka, predovšetkým však tým, ktorí ho používajú profesionálne: študentom talianistiky, prekladateľom, tlmočníkom... Zistiť viac >>Němčina – vazby sloves s předložkami - Táňa Balcová

Němčina – vazby sloves s předložkami - Táňa Balcová shop >>

Jde o jedinečný soubor sloves s předložkami a s pády, které jsou s nimi spojeny. Ti, kteří mají zkušenosti s němčinou, vědí, že jde o často problematickou oblast jazyka a ti, kteří s němčinou ještě jenom začínají, nemusí mít z této problematiky obavy, protože právě tato kniha jim usnadní práci s tak náročnou částí německé gramatiky. Tato kniha je právě knihou praxe, knihou, která nám ukazuje, jak správně skládat německé věty, jak používat slov.. Zistiť viac >>Česko -slovenský slovensko -český slovník - 2.vydanie - Táňa Balcová , Štefan Greňa

Česko -slovenský slovensko -český slovník - 2.vydanie - Táňa Balcová , Štefan Greňa shop >>

Druhé vydanie pôvodného slovníka teraz dvojfarebná tlač a kvalitný papier... Zistiť viac >>Taliančina pre samoukov + CD - Michaela Saccardinová

Taliančina pre samoukov + CD - Michaela Saccardinová shop >>

Publikácia približuje tento románsky jazyk pre tých, ktorí sa majú záujem naučiť sa jeho základy. V lekciách sú vysvetlené základy gramatiky so zameraním sa na témy a situácie, kde možno najčastejšie uplatniť cudzí jazyk (s CD)... Zistiť viac >>Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami - Mária Spišiaková, Diana P. V. Cano

Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami - Mária Spišiaková, Diana P. V. Cano shop >>

Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami je učebnica španielskej gramatiky na úrovni A1-A2. Učebnica vysvetľuje španielsku gramatiku podľa slovných druhova z pohľadu slovensky hovoriaceho študenta. Všetky príklady na ktorých sa daný gramatický jav vysvetľuje sú preložené do slovenčiny, rovnako ako aj zadania v cvičeniach. Učebnica je vhodná ako doplňujúci materiál pre všetky typy škôl, pretože sa v nej precvičujú javy, ktoré sú dôležité a problematické.. Zistiť viac >>Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník - Táňa Balcová , Štefan Greňa

Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník - Táňa Balcová , Štefan Greňa shop >>

Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník je práve ten, ktorého potreba s pribúdajúcim časom od rozdelenia Česko-Slovenska neustále narastá. Zameriava sa teda na rozdiely, odlišnosti či slovotvorné odchýlky v slovnej zásobe češtiny a slovenčiny. Vydanie takéhoto typu slovníka si vyžiadalo viacero skutočností. Na jednej strane ide o tie objektívne, súvisiace predovšetkým s rozdelením bývalého spoločného štátu a s tým spojený istý spoločensko.. Zistiť viac >>Slovník cudzích slov - Mária Piťová, Vojtech Piťo

Slovník cudzích slov - Mária Piťová, Vojtech Piťo shop >>

Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, rozsah predstavuje asi 30 000 hesiel. Použil sa stručný výklad jednotlivých slov, ktorý by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi... Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová shop >>

Najmodernejší typ slovníka, ktorý je určený začiatočníkom aj náročnejším používateľom. Obsahuje bohatú slovnú zásobu bežnej spoločenskej komunikácie a mnoho termínov z rôznych vedných odborov. Slovník je v závere obohatený o obrazovú prílohu "What is what" a konverzáciu z oblasti cestovného ruchu... Zistiť viac >>Nemčina - slovesné spojenia s predložkami - Táňa Balcová

Nemčina - slovesné spojenia s predložkami - Táňa Balcová shop >>

Nemčina - slovesné spojenia s predložkami je výnimočné dielo, ktoré rieši problematiku, ktorá spôsobuje študujúcim nemecký jazyk najväčšie problémy. Je to jediné dielo na Slovensku, ktoré v takejto podobe podáva pomocnú ruku všetkým, ktorí chcú vedieť správne tvoriť vety a teda aj komunikovať. Na 680 stranách je vyexcerpovaných vyše dvetisíc slovies, ku každému je vytvorená modelová veta so slovenským prekladom a niekoľko ďalších príkladov v nemčine... Zistiť viac >>Slovník rusko-slovenský a slovensko-ruský - Táňa Balcová

Slovník rusko-slovenský a slovensko-ruský - Táňa Balcová shop >>

Viac ako 36000 hesiel,stručný prehľad ruskej gramatiky,nové slová ekonomickej,politickej a právnej oblasti,bankovníctva,obchodu,kultúry a športu... Zistiť viac >>Moderný nemecko -slovenský slovensko -nemecký slovník - Táňa Balcová

Moderný nemecko -slovenský slovensko -nemecký slovník - Táňa Balcová shop >>

Nový slovník z rozsahom asi 45 000 základných hesiel. Jeho veľkou novinkou je, že okrem klasických predností má aj označenie rodov slovenských podstatných mien, čo výrazne pomôže nemecky hovoriacim používateľom pri prekladoch do slovenského jazyka. Je teda vynikajúcou pomôckou ako pre Slovákov tak aj pre Nemcov... Zistiť viac >>Slovensko-taliansky slovník

Slovensko-taliansky slovník shop >>

Tento slovník je spracovaný s vysokou citlivosťou výberu najfrekventovanejších hovorových a frazeologických termínov typických pre taliansky jazyk. Okrem bežných výrazov je jeho značná časť venovaná aj termínom z oblasti ekonomických vied, prírodných vied a právnej vedy, a tým poslúži ako pomôcka pri čítaní a preklade rôznych textov aj z týchto oblastí... Zistiť viac >>Taliansko-slovenský slovník

Taliansko-slovenský slovník shop >>

Tento slovník je spracovaný s vysokou citlivosťou výberu najfrekventovanejších hovorových a frazeologických termínov typických pre taliansky jazyk. Okrem bežných výrazov je jeho značná časť venovaná aj termínom z oblasti ekonomických vied, prírodných vied a právnej vedy, a tým poslúži ako pomôcka pri čítaní a preklade rôznych textov aj z týchto oblastí... Zistiť viac >>Slovíčkareň – Cat Riston - Ján Cibulka

Slovíčkareň – Cat Riston - Ján Cibulka shop >>

Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v angličtine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň. Ak ste ju ešte neskúsili, doporučujeme ju ako dobrovoľný doplnok k tomuto príbehu. Podobne ako učebnica Slovíčkareň, aj príbeh Cat Riston je založený na svetovej metóde zvanej Spaced Repetition – voľným prek.. Zistiť viac >>Slovíčkareň - 500 najdôležitejších anglických slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka

Slovíčkareň - 500 najdôležitejších anglických slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka shop >>

Kniha vás naučí 500 najdôležitejších slovíčok pre konverzáciu v angličtine a všetku potrebnú gramatiku. Prečo 500 slovíčok? Svetový výzkum ukázal, že 500 najčastejších slov vám umožní plynule vyjadrovať svoje myšlienky. Vďaka unikátnej metóde tejto knihy sa vám známe aj nové slovíčka aktivujú pre okamžité použitie v konverzácii. Funguje to tak, že anglické slovíčka sa vpisujú do políčok podľa slovenskej predlohy. Slovíčka sa opakujú v špeciá.. Zistiť viac >>Slovíčkareň – Cat Riston – nemčina - Ján Cibulka

Slovíčkareň – Cat Riston – nemčina - Ján Cibulka shop >>

Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v nemčine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň. Ak ste ju ešte neskúsili, odporúčame ju ako dobrovoľný doplnok k tomuto príbehu. Podobne ako učebnica Slovíčkareň, aj príbeh Cat Riston je založený na svetovej metóde zvanej Spaced Repetition – voľným preklado.. Zistiť viac >>Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký profesný slovník gastronómia - Katarína Gubová, Gabriela Križanová

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký profesný slovník gastronómia - Katarína Gubová, Gabriela Križanová shop >>

Slovník je určený všetkým záujemcom o gastronómiu, najmä študentom hotelových škôl a odborných učilíšť, kuchárom a čašníkom, ktorí pracujú, či majú záujem pracovať v oblasti reštauračných služieb v nemecky hovoriacich krajinách. Nechýba ani konverzácia, do ktorej sme sústredili najčastejšie používané frázy, ktoré využije každý návštevník reštaurácie v zahraničí. Súčasťou slovníka je aj prehľad národných jedál a nápojov Nemecka, Rakúsk.. Zistiť viac >>Slovíčkareň – 500 najdôležitejších nemeckých slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka

Slovíčkareň – 500 najdôležitejších nemeckých slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka shop >>

Nová učebnica nemčiny pre samoukov, začiatočníkov, večných začiatočníkov a mierne pokročilých. Unikátnou metódou vás naučí 500 najdôležitejších nemeckých slovíčok za 21 dní, ktoré nikdy nezabudnete. S takouto slovnou zásobou už komunikujete v nemčine. Kniha vysvetľuje a učí všetku potrebnú gramatiku. Jej súčasťou je aj CD s výslovnosťou jednotlivých slov, ktorú nahrali rodení Nemci... Zistiť viac >>Španielsko-slov. a slov. španielsky vreckový slovník 3. vyd.

Španielsko-slov. a slov. španielsky vreckový slovník 3. vyd. shop >>

Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických kritérií. Jadro slovnej zásoby tvoria základné neutrálne aj rozličným spôsobom príznakové lexikálne jednotky (t.j. slová a slovné spojenia rozmanitého typu) charakteristické pre dorozumievanie v základných sférach života súčasnej spoločnosti, a to v hovorenej i písanej podobe. Slovník je určený predovšetkým pre školské potreby. Jeho španielsko – .. Zistiť viac >>Kľúč do sveta maďarčina - Imrich Baláž

Kľúč do sveta maďarčina - Imrich Baláž shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti maďarčiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti... Zistiť viac >>Slovník cudzích slov - 2. vydanie - Mária Piťová, Vojtech Piťo

Slovník cudzích slov - 2. vydanie - Mária Piťová, Vojtech Piťo shop >>

Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, rozsah predstavuje asi 30 000 hesiel. Použil sa stručný výklad jednotlivých slov, ktorý by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi... Zistiť viac >>Taliančina krok za krokom 2 +CD - Daniela Laudani

Taliančina krok za krokom 2 +CD - Daniela Laudani shop >>

Táto učebnica naväzuje na predchádzajúcu učebnicu Taliančina krok za krokom. Ku knihe je priložené CD... Zistiť viac >>Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký vreckový slovník - Táňa Balcová

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký vreckový slovník - Táňa Balcová shop >>

1. vydanie dvojfarebného slovníka Nová nemecká gramatika, 40 000 základných hesiel, viac ako 80 000 významov, slovných spojení a fráz... Zistiť viac >>Taliančina krok za krokom+CD - Michal Hlušík

Taliančina krok za krokom+CD - Michal Hlušík shop >>

V jednotlivých lekciách sú vysvetlené základy gramatiky so zameraním sa na témy a sitácie, kde možno najčastejšie uplatniť cudzí jazyk, napr. orientácia v meste, obchodné rokovanie či dovolenka v Taliansku. Gramatika jazyka je vysvetľovaná jednoduchým spôsobom (zdôraznená je podstata gramatického javu, nie výnimky) v celkom označených §. Všetky ostatné časti učebnice sú označované ako kroky - tieto zahŕňajú články, dialógy, slovnú zásobu a cvičenia, res.. Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník termínov internetu - Daniela Breveníková, Gustáv Breveník.

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník termínov internetu - Daniela Breveníková, Gustáv Breveník. shop >>

Slovník je určený pre používateľov aplikačných systémov, pracovníkov výpočtových stredísk, ako aj pre všetkých tých, ktorí potrebujú porozumieť teoreticky a prakticky zameraným textom s tematikou výpočtovej techniky a internetu. Slovník bude vhodnou pomôckou pre študentov, prekladateľov a tlmočníkov, ako aj predajcov výpočtovej techniky a sftvérových aplikácií. Slovník obsahuje termíny, terminologické spojenia a výrazy frekventované v počítačovej liter.. Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 2.vydanie - Mária Piťová

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 2.vydanie - Mária Piťová shop >>

Slovník obsahuje približne 35.000 hesiel. Okrem výrazov potrebných pre bežnú komunikáciu slovník ponúka aj termíny zo spoločenských a prírodných vied, výpočtovej techniky, filozofie a iných odborov... Zistiť viac >>Angličtina v témach od maturity po štátnice - Jaroslav Lakomý

Angličtina v témach od maturity po štátnice - Jaroslav Lakomý shop >>

Toto je vynikajúca učebná pomôcka, akýsi trezor najznámejšej slovnej zásoby, ktorá zahŕňa 70 rozličných tém, 17 okruhov gramatiky a 3 oblastí určitých „zákerností“. Preto by nemala nikdy chýbať na stole, či v kabelke. V takejto podobe sa nenachádza v žiadnom slovníku alebo učebnici, no v každej z nich niektorú časť určite nájdete. Knižka má slúžiť k opakovaniu si slovnej zásoby všetkých tém, s ktorými sa pri štúdiu angličtiny stretnete a bezpečne.. Zistiť viac >>Talianska gramatika - Michal Hlušík

Talianska gramatika - Michal Hlušík shop >>

Publikácia ponúka prehľad gramatiky cudzieho jazyka a kladie pritom dôraz problematické miesta v jazyku. Gramatika je vysvetľovaná jednoduchým spôsobom na príkladoch, ktoré uľahčujú pochopenie jednotlivých gramatických javov, aby boli zrozumiteľné čo najširšiemu okruhu čitateľov... Zistiť viac >>Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník - 3. vydanie - Mária Gryczová

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník - 3. vydanie - Mária Gryczová shop >>

Základný slovník vreckového typu s bohatou slovnou zásobou - obsahuje 24 000 hesiel. Slovná zásoba zahŕňa výber z bežnej hovorovej reči ako aj slengové výrazy. Slovník je veľmi praktickou jazykovou pomôckou pre začínajúcich ako aj mierne pokročilých študentov anglického jazyka... Zistiť viac >>
Mytago     Mystery Press     Mystery film     MY HAAF s.r.o.     MVDr. Hana Žertová     Muzikus     Musica, s.r.o     Musica Liturgica, s.r.o.     Multi Media House, s.r.o.     MUDr.Mikuláš Štefan     2018 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt