RAABE

RAABE

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ-1. polrok-Pracovný zošit

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ-1. polrok-Pracovný zošit shop >>

Pracovný zošit Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy/1. polrok je súčasťou edície Interaktívna kniha spolu s metodickým materiálom pre učiteľa, na ktorý nadväzuje. Je vypracovaný v súlade s ISCED 1. Pracovný zošit prináša žiakom pohľad na veci okolo nich, ako sú napríklad stavba tela listnatých a ihličnatých stromov, triedenie a porovnávanie látok podľa vlastností či naša Zem, planéty slnečnej sústavy a podobne. Je prehľadným študijným materiálo.. Zistiť viac >>Sviatky a tradície v materskej škole I.

Sviatky a tradície v materskej škole I. shop >>

Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym rokom. Prvý diel sumarizuje obdobie od januára do júna a slúži ako inšpirácia pre učiteľky, na čo sa zamerať v jednotlivých mesiacoch roka, čo s deťmi pripraviť, vyrobiť, spievať... Zistiť viac >>Sviatky a tradície v materskej škole II.

Sviatky a tradície v materskej škole II. shop >>

Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym rokom. Druhý diel sumarizuje obdobie od júla do decembra a slúži ako inšpirácia pre učiteľky, na čo sa zamerať v jednotlivých mesiacoch roka, čo s deťmi pripraviť, vyrobiť, spievať... Zistiť viac >>Levák a všední den I - Pracovní sešit 3 - Ivo Vodička

Levák a všední den I - Pracovní sešit 3 - Ivo Vodička shop >>

Pracovní sešit Levák a všední den I využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti stolování, pracovních, hygienických a dalších sebeobslužných činnostech, které malým levákům mohou v pravostranném světě přinášet různé obtíže. Formou cvičení pod vedením rodičů nebo učitelů si malí leváci vytvoří první návyky při práci s nůžkami a uplatní je při tvůrčím stříhání.. Zistiť viac >>Levá a pravá - Pracovní sešit 2 - Ivo Vodička

Levá a pravá - Pracovní sešit 2 - Ivo Vodička shop >>

Pracovní sešit Levá a pravá obsahuje praktické postupy, jakými u dítěte upevníme jeho pravolevou i prostorovou orientaci. Formou cvičení pod vedením rodičů nebo učitelů si dítě upevní pojmenování rukou, prstů, naučí se základní prvky gest i gymnastiky prstů. Zároveň obsahuje další cvičení na koordinaci pohybů a procvičování jemné motoriky rukou. Pracovní sešit je součástí ediční řady Pracujeme s levákem v předškolním věku. Sada pracovních se.. Zistiť viac >>Máme doma leváka? - Pracovní sešit 1 - Ivo Vodička

Máme doma leváka? - Pracovní sešit 1 - Ivo Vodička shop >>

Pracovní sešit Máme doma leváka? obsahuje praktický postup, jakým si u dítěte ověříme jeho leváctví nebo praváctví prostřednictvím pracovních úkolů pro děti pod vedením rodičů nebo učitelů. Zároveň obsahuje i řadu úkolů, jak procvičovat obratnost párových končetin, koordinaci celkových pohybů i citlivost zraku a sluchu. Pracovní sešit je součástí ediční řady Pracujeme s levákem v předškolním věku. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůck.. Zistiť viac >>Levák a všední den II - Pracovní sešit 4 - Ivo Vodička

Levák a všední den II - Pracovní sešit 4 - Ivo Vodička shop >>

Pracovní sešit Levák a všední den II využívá současných praktických zkušeností z oblasti výchovy leváků a prohlubuje jejich předškolní zralost v oblasti společenské etikety, pomáhá zvolit sportovní aktivity i hudební nástroj. Celý pracovní sešit provázejí praktické návody, jakým způsobem má malý levák pod vedením rodičů nebo učitelů postupovat při nácviku zavazování tkaniček u bot. Formou kreativních cvičení si malí leváci upevňují návyky s.. Zistiť viac >>Bystrá makovička

Bystrá makovička shop >>

Bystrá makovička je súbor 300 aktivít na rozvíjanie myslenia detí od 5 do 8 rokov. Aktivity sú rozdelené do štyroch častí, každá z nich je prispôsobená konkrétnemu veku. Pomôžu dieťaťu najprv s jemnou motorikou, neskôr precvičujú jednoduché počítanie, pozorovanie rozdielov, dopĺňanie písmen a slov a tiež poskytujú návody, ako si vyrobiť praktické pomôcky. Aktivity sú hravé a zábavné a udržia detskú pozornosť... Zistiť viac >>Kuliferdo 7 - Sluchové vnímanie - Věra Gošová

Kuliferdo 7 - Sluchové vnímanie - Věra Gošová shop >>

Posledný zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia... Zistiť viac >>Gramaticky správne po anglicky( Pons)Prehľadná gram.pre všetkých - Piefke Birgit Wagner

Gramaticky správne po anglicky( Pons)Prehľadná gram.pre všetkých - Piefke Birgit Wagner shop >>

Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení... Zistiť viac >>Letom svetom po nemecky-(Pons) mini jazykový kurz - Leoni Rohr

Letom svetom po nemecky-(Pons) mini jazykový kurz - Leoni Rohr shop >>

Chcete po malých, zábavných častiach nadobudnúť prvé znalosti nemčiny? LETOM SVETOM PO NEMECKY vás rýchlo a bezpečne uvedie do jazyka. Už po 5 hodinách budete schopní viesť prvé rozhovory. Vydanie v praktickom cestovnom vydaní... Zistiť viac >>Letom svetom po anglicky(Pons)-mini jazykový kurz

Letom svetom po anglicky(Pons)-mini jazykový kurz shop >>

Chcete po malých, zábavných častiach nadobudnúť prvé znalosti angličtiny? LETOM SVETOM PO ANGLICKY vás rýchlo a bezpečne uvedie do jazyka. Už po 5 hodinách budete schopní viesť prvé rozhovory. Vydanie v praktickom cestovnom vydaní. Obsahuje až 25 minilekcií... Zistiť viac >>Fyzika 1 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 1 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom shop >>

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 1. polrok je zameraný na tematický okruh vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok. Zhrnutie v závere každého učiva obsahuje najpodstatnejšie informácie, pomocou ktorých si žiak overí, či si zapamätal dané učivo správne. Keďže pracovný zošit slúži aj ako študijný materiál, žiak nebude mať problémy so zvládnutím učiva ani počas neprítomnosti v škole. Pracovný zošit svojím obsahom a štruktúrou pomáha žiakom dosia.. Zistiť viac >>Kuliferdo - Pozornosť -Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ - Věra Gošová

Kuliferdo - Pozornosť -Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ - Věra Gošová shop >>

Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Posledný zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy. Súbor je výnimočný pre: ? odbornosť, praktickosť .. Zistiť viac >>Kuliferdo - Orientácia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ - Věra Gošová

Kuliferdo - Orientácia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ - Věra Gošová shop >>

Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Šiesty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy. Súbor je výnimočný pre: ? odbornosť, praktickosť a j.. Zistiť viac >>ORL pro všeobecné praktické lékaře - Jan Plzák, Petr Herle

ORL pro všeobecné praktické lékaře - Jan Plzák, Petr Herle shop >>

Jde o přehledné, nepříliš rozsáhlé zpracování problematiky ORL, dostatečně mapující situace, se kterými se praktický lékař může setkat ve své ordinaci. Je vhodné jako studijní text pro přípravu na atestaci ze všeobecného lékařství. Text připravil autorský kolektiv z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK pod vedením doc. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D., v součinnosti s praktickým lékařem a editorem MUDr. Petrem Herlem. Výběr z recenze MUDr. Alexandry Socho.. Zistiť viac >>Typicky po anglicky- Pons- reálie anglicky hovoriacich krajín - Rebecca Davies

Typicky po anglicky- Pons- reálie anglicky hovoriacich krajín - Rebecca Davies shop >>

Otestujte si svoje vedomosti z reálií anglicky hovoriacich krajín a získajte veľa nových informácií nielen o ich jazyku, ale aj kultúre, geografii, dejinách, kuchyni, cestovaní, športe, nakupovaní... Rozšírte svoje znalosti angličtiny pomocou množstva poučných cvičení... Zistiť viac >>Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky - Pracovní sešit 3 - Petra Cemerková Golová  a kolektiv

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky - Pracovní sešit 3 - Petra Cemerková Golová a kolektiv shop >>

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, porovnávání čísel, slovní úlohy, posloupnost čísel, logické řady,.. Zistiť viac >>Diéta pre diabetikov

Diéta pre diabetikov shop >>

Známy gastroenterológ Peter Minárik, diabetologička Barbora Zoboková a výživová poradkyňa Eva Blaho prinášajú novú knihu diabetikom, ich príbuzným a ale aj zdravým jedincom, ktorí z času na čas potrebujú využiť diétne stravovanie, alebo dozvedieť sa viac o správnych stravovacích a pohybových návykoch... Zistiť viac >>Plynulo za 4 týždne po anglicky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Rebecca Davies

Plynulo za 4 týždne po anglicky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Rebecca Davies shop >>

Rýchla a jednoduchá cesta, ako sa naučiť anglický jazyk. Kniha obsahuje 24 krátkych lekcií, s obsiahlymi praktickými cvičeniam, reálnymi dialógmi a vysvetlením gramatiky. Súčasťou je slovník a ako príloha 2 CD. Všetko, čo čítate v knihe, si tak môžete vypočuť aj na CD... Zistiť viac >>Three Men in a Boat + CD (A2)

Three Men in a Boat + CD (A2) shop >>

Three Men in a Boat is a humorous book that will make you laugh while it gives you a view of Victorian England and the Thames. Three friends, George, Harris and J. decide they need a holiday and plan to go on a trip on the river. J. tells the story of that two-week trip. He includes funny stories from past trips and stories he has heard. He also gives us historical and geographical information about the places they pass or stay in. Three Men in a Boat (Traja muži v lodi) vás pobavia, a zárov.. Zistiť viac >>Oma Fix und das Gelbe Band+ Multi-ROM (A0) - Jane Cadwallader

Oma Fix und das Gelbe Band+ Multi-ROM (A0) - Jane Cadwallader shop >>

Wo ein kleines gelbes Band viele Probleme lösen kann… oder nicht? Anna verliert auf dem Weg zur Schule immer ihre Sachen. Aber Oma Fix hat eine gute Idee: Sie legt ein magisches gelbes Band in Annas Schultasche. Das Band holt alles, was Anna verliert, wieder zurück. Wunderbar – bloß taucht jetzt ein anderes Problem auf! Malá žltá šnúrka dokáže vyriešiť veľa problémov... alebo nie? Anna po ceste do školy stratí svoje veci. Babička Fix má však dobrý nápad. Položí na Ann.. Zistiť viac >>Mamie Petronille et le ballon (AO) - Jane Cadwallader

Mamie Petronille et le ballon (AO) - Jane Cadwallader shop >>

Une histoire hilarante avec une mamie comme on n’en fait plus ! C’est l’histoire de mamie Pétronille et d’un petit garçon qui perd son ballon. Il y a une chasse en planche a roulettes dans la ville quand un chien, un chat et un écureuil s’emparent du ballon. Est-ce que mamie Pétronille va pouvoir rendre le ballon au petit garçon ? "Zase raz veselý príbeh s jedinečnou babičkou Petronillou! Toto je príbeh o babičke Petronille a chlapcovi, ktorý stratí svoju loptu. Do cesty .. Zistiť viac >>Tonton Jean et les pingouins (A1.1) - Jane Cadwallader

Tonton Jean et les pingouins (A1.1) - Jane Cadwallader shop >>

Allons vivre des aventures dans l’Antartique ! Des pingouins empereurs ne peuvent pas aller pondre leurs oeufs dans leur endroit habituel. Tonton Jean va-t-il pouvoir les aider ? Allons vivre des aventures dans l’Antarctique ! Des pingouins empereurs ne peuvent pas aller pondre leurs oeufs dans leur endroit habituel. Tonton Jean va-t-il pouvoir les aider ? Voila une histoire drôle ou vous apprendrez beaucoup de choses sur les pingouins empereurs. Suivons Tonton Jean et les autres pour savoi.. Zistiť viac >>Škola v prírode materskej škole

Škola v prírode materskej škole shop >>

Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školy v prírode v materskej škole... Zistiť viac >>Decameron  (A1)

Decameron (A1) shop >>

Frate Cipolla e la penna dell’Arcangelo Gabriele, Calandrino e l’elitropia, Chicchibio e le gru: tre divertenti novelle per conoscere un grande classico della letteratura italiana. Un frate disonesto fa credere ai fedeli che la penna di un pappagallo e, in realta, una penna delle ali dell’Arcangelo Gabriele, ma due furbi giovanotti gli fanno un brutto scherzo. L’ingenuo pittore Calandrino cerca una pietra magica che rende invisibili. Chicchirio, cuoco dalla risposta pronta, si salva da u.. Zistiť viac >>Sangre y Arena+ CD (B1) - Blasco Ibánez

Sangre y Arena+ CD (B1) - Blasco Ibánez shop >>

Una novela de ambiente, psicológica, en la que tanto el escenario de fondo como el contenido mismo son uno de los símbolos de la cultura espanola. Juan Gallardo es un famoso torero sevillano que viaja por toda Espana. Su vida es frenética e intensa. La senora Angustias, su madre, quería que su hijo se dedicase a otra profesión, pero la pasión que siente su hijo por los toros es muy fuerte, tan fuerte que expondrá constantemente su vida. Nació en una familia humilde pero gracias a su dest.. Zistiť viac >>Fuenteovejuna (A2) - Félix Lope de Vega

Fuenteovejuna (A2) - Félix Lope de Vega shop >>

“No hay obra más democrática en todo el teatro castellano” Menéndez Pelayo. Fernán Gómez, comendador de Fuenteovejuna, noble prepotente y lascivo, comete abusos de toda índole contra el pueblo, humillando a los hombres y atentando contra la virtud de las mujeres. Un día, durante la celebración de una boda campesina, el senor feudal, iracundo, irrumpe en la alegre fiesta, manda arrestar al novio y rapta a la novia para satisfacer su lujuria. ?Va a continuar permitiendo el pueblo tales.. Zistiť viac >>En busca del amigo desaparecido (A1) - Maureen Simpson

En busca del amigo desaparecido (A1) - Maureen Simpson shop >>

Rafa, un amigo de los gemelos Pepe y Chelo, ha desaparecido misteriosamente. ?Dónde está? !Necesitan toda su perspicacia y tu ayuda para encontrarlo! Pepe y Chelo son gemelos, aunque no se parecen. Después de un larguísimo curso escolar, por fin hoy están de vacaciones... ?unas vacaciones tranquilas? !Pues no! Su amigo Rafa ha desaparecido. !Quizás alguien lo ha secuestrado! ?Habrán sido Ramón, Juan y Manolo, la Banda de la Mano Negra? "Rafa, priateľ dvojčiat Pepeho a Chela, záhadne .. Zistiť viac >>Colegas! + CD (A2) - Raquel Garcia Prieto

Colegas! + CD (A2) - Raquel Garcia Prieto shop >>

Una historia de amistad inmersa en la música; un relato de misterio con el que conocer una ciudad maravillosa: Madrid. Un grupo de rock emergente compuesto por tres jóvenes amigos. Un gran evento musical de Madrid puede ser su gran oportunidad. Pero poco antes de su concierto de debut ante el público, desaparece sin dejar rastro el bajo, uno de sus instrumentos. Los chicos tienen pocos recursos para sustituirlo; por eso deciden encontrarlo. El presunto ladrón deja pistas que llevan a Javi, L.. Zistiť viac >>Typicky po nemecky- Pons- reálie nemecky hovoriacich krajín - Ulrike Wolk

Typicky po nemecky- Pons- reálie nemecky hovoriacich krajín - Ulrike Wolk shop >>

Otestujte si svoje vedomosti z reálií nemecky hovoriacich krajín a získajte veľa nových informácií nielen o ich jazyku, ale aj kultúre, geografii, dejinách, kuchyni, cestovaní, športe, nakupovaní... Rozšírte svoje znalosti nemčiny pomocou množstva poučných cvičení... Zistiť viac >>Hry v MŠ pre deti od 2 rokov

Hry v MŠ pre deti od 2 rokov shop >>

Keďže v materských školách aktuálne pribúda stále viac a viac detí mladších ako tri roky, prichádza pre pedagógov v MŠ inšpirácia v podobe tejto brožúry. Prináša námety na aktivity a hry, využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, rozdelené podľa veku detí – dvojročných maličkých nevynímajúc... Zistiť viac >>Testovanie 9 - Matematika pre 9. ročník

Testovanie 9 - Matematika pre 9. ročník shop >>

Po úspešnom Testovaní 9 zo slovenského jazyka sme sa rozhodli pripraviť pre Vás ďalšiu z našich publikácií - pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky. Riešením úloh z pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky Vaši žiaci nadobudnú väčšiu istotu pri samotnom Testovaní 9 a zvýšia tak svoje reálne šance na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.. Zistiť viac >>Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník

Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník shop >>

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej a literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete... Zistiť viac >>Testovanie 5-Testy z matematiky pre 5.ročník ZŠ

Testovanie 5-Testy z matematiky pre 5.ročník ZŠ shop >>

Po úspešnej edícii pracovných zošitov Testovanie 9 prinášame aj pre žiakov 5. ročníka ZŠ pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky. Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 5. Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky. Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky pre 5. ročník ZŠ: Kontrola pre učiteľa - pomôcka pre žiaka - informácia pre rodiča... Zistiť viac >>Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková

Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková shop >>

Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov..." V súčasnosti už nestačí právom chrániť iba hmotné statky, čoraz viac je nutné zaoberať sa aj ochranou „nevyčísliteľných" hodnôt ako je dobré meno, dobrá povesť či ľudská dôstojnosť. Základným predpokladom úspešnej obhajoby svojich práv je aj informovanosť o nich - informovanosť škôl a ich pedagógov o ochra.. Zistiť viac >>The Jungle Book + CD (A2) - Rudyard Kipling

The Jungle Book + CD (A2) - Rudyard Kipling shop >>

‘I can call him Mowgli’, she said to her husband. Mowgli is Little Frog in the language of the jungle. It is not a funny film for children. People and animals die. And one child kills the great tiger and changes the laws of the jungle. „Budem ho volať Mowgli,“ povedala manželovi. Mowgli znamená v jazyku džungle „malá žaba“. Nejde o zábavný film pre deti. Ľudia a zvieratá zomierajú. Jedno dieťa však zabije veľkého tigra a zmení zákony džungle... Zistiť viac >>The Prince and the Pauper (A2) - Mark Twain

The Prince and the Pauper (A2) - Mark Twain shop >>

A young beggar boy meets the Prince of Wales by chance. It is a moment that will change their lives forever. Two boys are born on the same day, but their lives are very different. Edward Tudor is a prince and Tom Canty is a pauper. One day they decide to change identities. The poor boy’s dreams come true and he lives like a prince. The prince, on the other hand, discovers what life is like on the poor streets of London. But are dreams what they really seem? The boys soon find out. Mladý žob.. Zistiť viac >>Vnímání a řeč - Pracovní sešit 2 - Helena Vlčková

Vnímání a řeč - Pracovní sešit 2 - Helena Vlčková shop >>

Sada tří sešitů je praktickou pomůckou pro ověřování klíčových oblastí školních předpokladů dětí ve věku 6–7 let. Rodiče předškoláků si díky nim mohou orientačně ověřit, zda je jejich dítě v dané oblasti již dostatečně připravené, či potřebuje-li ještě dále procvičovat a stimulovat. Součástí každého sešitu je praktická hodnoticí tabulka, která přehledným způsobem pomáhá rodiči získat přehled o dovednostech, schopnostech a znalostech .. Zistiť viac >>
RAABE     Radek Runštuk - R PLUS knihy     Radioservis - vydavatelství českého rozhlasu     RADIX spol. s r.o.     Random     Random - Harvill Secker     Random / Ebury     Random House Group Ltd     Random US     Random/Arrow     Random/bantham Press     Random/Black Swan     2018 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt