Angličtina do ucha 1 - začátečníci

Angličtina do ucha 1 - začátečníci

KATEGÓRIA: E-Audio kniha

VÝROBCA: Eddica

Cena: 14.62 EUR

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“. Z jakých cvičení se skládá audiokniha Angličtina do ucha? Slovní zásoba a fráze Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Angličtina do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli. Vysvětlení gramatiky Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování. Jak správně mluvit Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě. Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce. Konverzační fráze a trénink reakce Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky. Porozumění souvislé řeči Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření. Obsah: Hlavní gramatické téma, Doplňkové gramatické téma, Konverzační téma Lekce 1 : Sloveso TO BE – být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -s     Čísla 1–10, Kolik stojí…? Co je to? To je … Lekce 2 : Sloveso TO BE – být, zápor a záporná otázka a záporná krátká odpověď Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen Čísla 11–100, Kolik je ti let? Je mi … Lekce 3 : Vazba „There is/are“ a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO     Předložky – IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle     Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii. Lekce 4 : Přítomný čas prostý – oznamovací věta a otázka kladná, sloveso TO HAVE – mít     Pádové tvary zájmen     Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména Lekce 5 : Přítomný čas prostý – záporná oznamovací věta a záporná otázka     Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT – o, WITH – s, FOR – pro, FROM – od     Telefonování Lekce 6 : Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti     Určování času     Dny v týdnu, předložky času Lekce 7 : Způsobové sloveso CAN – moci, umět a jeho zápor CAN’T     Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy     Nakupování Lekce 8 : Použití sloves WANT – chtít, LIKE – mít rád a vazby WOULD LIKE – chtěl bych     Vyjádření žádosti a nabídky     Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky Lekce 9 : Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase     Spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se, letopočty     Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená. Lekce 10 : Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí     Minulá určení času – AGO – před, LAST – minulý, YESTERDAY – včera a další     Víkendové aktivity, sport a volný čas


Angličtina do ucha 1 - začátečníci shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Euroword - angličtina maxi - CD

Euroword - angličtina maxi - CD

EuroWord je výukový program určený prousnadnění výuky slovní zásoby a frází. Jedná se o výukové prostředí, kde se můžete jednak slov.. Zistiť viac >>
Obchodní ruština do ucha  - CD

Obchodní ruština do ucha - CD

Jedná se o produkt, který je zaměřen na odbornou slovní zásobu používanou v obchodní praxi. Ve spolupráci s odbornou veřejností jsme přip.. Zistiť viac >>
Anglická konverzace na každý den

Anglická konverzace na každý den

Poslechová učebnice Aktivně – anglická konverzace na každý den – je určena těm, kteří by se rádi domluvili v každodenních situa.. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt