CHOPN - Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci - Vladimír Koblížek

CHOPN - Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci - Vladimír Koblížek

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-7345-358-9
VÝROBCA: Maxdorf, s.r.o.

Cena: 7.88 EUR

Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti naše současné znalosti o této nozologické jednotce s úrovní zdravotního systému a reálnou klinickou praxí v České republice. Hlavní důraz je kladen na cílenou individualizovanou péči adekvátní symptomům a fenotypu každého nemocného přihlížející k závažným komorbiditám a k podávané medikaci.


CHOPN - Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci - Vladimír Koblížek shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Screening nádorů prsu v České republice - Miroslava MUDr. Skovajsová

Screening nádorů prsu v České republice - Miroslava MUDr. Skovajsová

Hlavní strategií léčby karcinomu prsu nejsou nové převratné léky, nýbrž dobře organizovaný a ženami navštěvovaný mamární screening. .. Zistiť viac >>
Osteoartróza - Jiří Gallo

Osteoartróza - Jiří Gallo

Osteoartróza je nejběžnějším typem postižení kloubů. Přestože odhady celkové prevalence se liší geograficky i podle použitých kritéri.. Zistiť viac >>
Jak počítat sacharidy? - Zdeněk Rušavý, Klára Picková

Jak počítat sacharidy? - Zdeněk Rušavý, Klára Picková

Moderní technologie (inzulinová pera a inzulinové pumpy) a nová inzulinová analoga umožňují osobám s diabetem 1. typu přesně reagovat na p.. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt