Nemčina do ucha

Nemčina do ucha

KATEGÓRIA: E-Audio kniha

VÝROBCA: Eddica

Cena: 30.37 EUR

Pre začiatočníkov až mierne pokročilých Nemecko-slovenský audiokurz, ktorý sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz. Nemčina do ucha je výukový materiál, ktorý obsahuje rozsiahlu zásobu príkladových viet, slov a fráz a ďalej výstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio podobe. Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Audioučebnica sa zameriava na všeobecnú výučbu jazyka. Výučba je založená na metóde drilu, kedy sa cudzí jazyk učíte pomocou množstva príkladových viet systematicky radených podľa jednotlivých gramatických okruhov, čo má trojaký účinok: zlepšenie porozumenia, výučba gramatiky, rozšírenie slovnej zásoby. Obsah: Sloveso Seina / Kladná a záporná oznamovacia veta / Tvorenie otázky Časovanie pravidelných slovies / Sloveso kommen Člen určitý a neurčitý Skloňovanie podstatných mien Privlastňovacie zámená Časovanie nepravidelných slovies / Rozkazovací spôsob Skloňovanie osobných zámen Spôsobové slovesá Slovesá s odlučiteľnou predponou Predložky sa 3. Pádom Predložky sa 4. pádom Predložky sa 3. a 4. pádom Zvratné slovesá Skloňovanie prídavných mien Prídavné meno a podstatné meno bez člena / Stupňovanie prídavných mien Slovesné predložkové väzby - slovná zásoba Sloveso werden a vyjadrenie zmeny stavu / Budúci čas Minulý čas pravidelných (slabých) slovies Minulý čas nepravidelných (silných) slovies Zpodstatněná prídavné mená Príčastie prítomné Príčastie minulé Trpný rod Infinitivní väzby haben + ZU, Seine + ZU Infinitivní konštrukcia - infinitív s ZU a bez ZU Vedľajšie vety a infinitivní konštrukcia Vyjadrenie podmienky - WÜRDE + infinitív Použitie tvarov spojovacieho préterita Spojovacieho plusquamperfekta Vzťažné vety Modálne slovesá - perfektum a ďalšie použitie Plusquamperfektum a časová súslednosť Nepriama reč Názvy konverzačných tém: Základné frázy, nemeckej číslovky Pýtania sa na cestu V hoteli, ubytovanie Jedlo a nápoje V reštaurácii Nakupovanie Rodina U lekára, ľudské telo Práce, povolania Telefonovanie Mesto Určovanie času Počasie Šport a hry Hudba, literatúra Film a divadlo Ľudské vlastnosti Tv, rádio, tlač Štát, vláda, politika Zemepis Predložkové väzby Hraničný prechod, colné odbavenie Cestovanie vlakom Jazda autom Servi, dopravné priestupky, nehodu Banka, zmenáreň Pošta Dorozumievanie Ospravedlnenie, nespokojnosť a rozhorčenie, reklamácie a chyby Poďakovanie, prosby, rady Súhlas, nesúhlas Osobné údaje Cestovanie lietadlom Cestovanie loďou Mestská doprava Na políciu Návšteva Názvy obchodov


Nemčina do ucha shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Euroword new - němčina - CD

Euroword new - němčina - CD

EuroWord je výukový program určený prousnadnění výuky slovní zásoby a frází. Jedná se o výukové prostředí, kde se můžete jednak slov.. Zistiť viac >>
Euroword - angličtina maxi - CD

Euroword - angličtina maxi - CD

EuroWord je výukový program určený prousnadnění výuky slovní zásoby a frází. Jedná se o výukové prostředí, kde se můžete jednak slov.. Zistiť viac >>
Euroword - italština maxi - CD

Euroword - italština maxi - CD

EuroWord je výukový program určený prousnadnění výuky slovní zásoby a frází. Jedná se o výukové prostředí, kde se můžete jednak slov.. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt