Triumf rasismu

Triumf rasismu

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-7387-750-7
VÝROBCA: Nakladatelství Triton

Cena: 26.23 EUR

Kniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013), v němž se čtenář seznámil se vznikem a rozvojem germanismu od starověku po reformaci a s formováním rasové ideologie v údobí mezi zámořskými výpravami patnáctého a šestnáctého století a počátkem eurasijské revoluce v osmnáctém století. V důsledku vítězství Západu nad asijskými civilizacemi a triumfu Velké Británie nad Francií se na přelomu osmnáctého a devatenáctého století zrodila specifická mocenská konfigurace, která podnítila šíření nordické a árijské imaginace v západním myšlení. Ta sehrála důležitou úlohu během radikalizace západní politické kultury, vzestupu totalitních a autoritativních hnutí a krize moderního liberalismu. V prvním díle Triumfu rasismu, nazvaném Století pýchy, jsou vylíčeny důsledky orientální renesance a expanze árijské ideologie v eurasijské revoluci po vítězství Západu v čele s Velkou Británií. V druhém díle, pojmenovaném Cesta do hlubin noci, jsou přiblíženy historické a intelektuální okolnosti formování nacistického rasového totalitarismu. Mezioborově zaměřená studie tak spojuje přístupy soudobých historických a antropologických věd.


Triumf rasismu shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Kompars - Scott Westerfeld

Kompars - Scott Westerfeld

Motto: Neviditelná, nebo populární – co je horší? V předchozích třech knihách tetralogie jsme sledovali příběh dospívající dívky Ta.. Zistiť viac >>
Příběhy z cukru

Příběhy z cukru

Unikátní sbírku „Příběhy z cukru“ tvoří vítězné příběhy stejnojmenné literární soutěže, která proběhla v České republice. A.. Zistiť viac >>
Nikola Tesla Vizionář - Génius - Čaroděj - Marc J. Seifer

Nikola Tesla Vizionář - Génius - Čaroděj - Marc J. Seifer

Kniha populárním a podrobným způsobem zpracovává atraktivní téma - život a dílo Nikoly Tesly, důležitého vynálezce, který společně s .. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt