Zobrazených 1–20 z 9223372036854775807 výsledkov

Nátery - Tvrdidlá a iniciátory do farieb na betón

14,35 

Tužidlo je určené výhradne pre vytvrdzovanie epoxidovej náterovej hmoty S 2380 na podlahy. Tužidlo sa vyznačuje výbornou chemickou i mechanickou odolnosťou a prispieva dobrými adhéznymi vlastnosťami vytvrdnutej náterovej hmoty. Pomer tuženia: – 100 hmotnostných dielov S 2380:25 hmotnostných dielov S 7380 Doba spracovateľnosti natuženej zmesi je 45 minút. 

Značka: Den Braven
3,73 

Prísada miešateľná s vodou v každom pomere.Zvyšuje prídržnosť k podkladu, pevnosť, pružnosť a oteruvzdornosť. Vhodná pre použitie na vápenné, cementové, nastavované malty a polymérbetóny. Ako penetračný náter je vhodná na anhydritové podklady, fasádne náterové hmoty a na prípravu stierkových omietok do trvale vlhkého prostredia. Spotreba:- až do 60 m2/L pri riedení 1:25Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez [...]

Značka: Den Braven
17,86 

Prísada miešateľná s vodou v každom pomere.Zvyšuje prídržnosť k podkladu, pevnosť, pružnosť a oteruvzdornosť. Vhodná pre použitie na vápenné, cementové, nastavované malty a polymérbetóny. Ako penetračný náter je vhodná na anhydritové podklady, fasádne náterové hmoty a na prípravu stierkových omietok do trvale vlhkého prostredia. Spotreba:- až do 60 m2/L pri riedení 1:25Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez [...]

Značka: Den Braven
7,01 

Koncentrát pre miešanie s vodou v akomkoľvek pomere. Zjednocuje nasiakavosť, spevňuje podklad a zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt. Použiteľný pre cementové, nastavované malty a polymérbetóny, ako penetrácia nových i starých omietok a nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov. Spotreba:- cca 130 m2/L pri riedení 1:50 na málo savom podkladePríprava [...]

Značka: Den Braven
33,71 

Koncentrát pre miešanie s vodou v akomkoľvek pomere. Zjednocuje nasiakavosť, spevňuje podklad a zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt. Použiteľný pre cementové, nastavované malty a polymérbetóny, ako penetrácia nových i starých omietok a nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov. Spotreba:- cca 130 m2/L pri riedení 1:50 na málo savom podkladePríprava [...]

Značka: Den Braven
5,50 

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia [...]

Značka: Den Braven
26,50 

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia [...]

Značka: Den Braven
50,51 

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia [...]

Značka: Den Braven
5,76 

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety. Spotreba:- 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C- 1,5 L / 100 kg cementu do -10°CAplikácia Prísada sa [...]

Značka: Den Braven
28,40 

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety. Spotreba:- 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C- 1,5 L / 100 kg cementu do -10°CAplikácia Prísada sa [...]

Značka: HET
5,75 

Tužidlo – zložka 2, ktorá slúži ako prísada do Aquadecol epoxidových farieb a Aquadecol lakov. 

Značka: HET
21,32 

Tužidlo – zložka 2, ktorá slúži ako prísada do Aquadecol epoxidových farieb a Aquadecol lakov.